Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12883
Title: Глобалізація і глобальна освіта: проблеми та перспективи
Other Titles: Globalization and global education: problems and perspectives
Authors: Поплавська, Тетяна Миколаївна
Поплавская, Татьяна Николаевна
Poplavska, Tetiana Mykolaivna
Дін Юйцзін
Ding Yujing
Keywords: глобалізація
глобальна освіта
світорозуміння
освітня сфера
інноваційний процес
globalization
global education
worldview
innovation process
educational sphere
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Поплавська Т. М. Глобалізація і глобальна освіта: проблеми та перспективи / Т. М. Поплавська, Дін Юйцзін // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІV Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 21-22 травня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. І. Романенко (рец.)]. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. – С. 44-47.
Abstract: Реалізуючи ідею глобалізації в освітній сфері, йде процес взаємодії національних систем освіти, універсалізації ряду освітніх вимог, характеристик і параметрів і формування глобальної системи освіти. Глобалізм представляє світорозуміння, що базується на баченні світу як єдиного цілого, а людства - як взаємопов'язаної світової спільноти, в якої загальнопланетарні характеристики превалюють і усвідомлюється причетність до загальнолюдських проблем і глобальних процесів. Implementing the idea of ​​globalization in the field of education, there is a process of interaction of national education systems, universalization of a number of educational requirements, characteristics and parameters and the formation of a global education system. Globalism is a worldview based on a vision of the world as a whole and of humanity as an interconnected world community in which global characteristics prevail and there is a sense of involvement in universal problems and global processes.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12883
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poplavska Tetiana Mykolaivna; Ding, Yujing 2021.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.