Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12863
Title: Контроверзи менталітету в сучасному українському суспільстві
Authors: Борінштейн, Євген Руславович
Боринштейн, Евгений Руславович
Borinshteyn, Yevgen Ruslavovych
Keywords: теорія «дзеркального Я»
проблеми менталітету
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Борінштейн Є. Р. Контроверзи менталітету в сучасному українському суспільстві / Євген Руславович Борінштейн // Методологія та технологія сучасного філософського пізнання : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. (Одеса, 16 жовтня 2020 р.). – Одеса : Університет Ушинського, 2020. - С. 4-6.
Abstract: У сучасному українському суспільстві спостерігаються спроби охарактеризувати себе самого без облік теорії «дзеркального Я» Чарльза Кулі, згідно з якою ключовою на нас є точка зору суспільства. Підводячи висновки, відмітимо, що трансформація менталітету сучасного українського суспільства привела к значним контроверзам життєвого устрою, ціннісних складових людини і суспільства, а пандемія коронавірусу тільки ускладнила всі процеси. На мій погляд саме фундаментальні ціннісні орієнтації на толерантність і мультикультуралізм допоможуть нам прогресувати у сучасному бутті.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12863
Appears in Collections:Методологія та технологія сучасного філософського пізнання (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Борінштейн.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.