Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12858
Title: Динаміка соціокультурних цінностей сучасного українського суспільства
Other Titles: Dynamics of socio-cultural values ​​of modern Ukrainian society
Authors: Начев, Андрій Петрович
Начев, Андрей Петрович
Nachev, Andrei Petrovich
Keywords: соціокультурні цінності суспільства
українське супільство
глобалізація
світова економіка
культурні зміни
socio-cultural values ​​of society
Ukrainian society
globalization
world economy
cultural change
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Начев А. П. Динаміка соціокультурних цінностей сучасного українського суспільства /8 А. П. Начев // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІV Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 21-22 травня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. І. Романенко (рец.)]. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. – С. 23-25.
Abstract: Входження українського суспільства в ринкову систему економічних відносин породило безліч соціальних наслідків і феноменів, які стали на довгі роки предметом чисельних наукових досліджень і дискурсів. Завдяки зміцненню міжнародних відносин і розвитку інтернаціоналізації, в усьому світі активуються процеси глобалізації - в економіці, в культурі, політиці, а також у соціальній сфері. При цьому такі процеси найчастіше вітаються в розвинених країнах і в той же час викликають серйозні побоювання в світі, що розвивається. Для того, щоб зрозуміти, чому переваги глобалізації економіки в сучасному світі розподіляються нерівномірно і до сих пір не мають чіткої об'єктивної економічної оцінки, необхідно розібратися в самому понятті "глобалізація". The entry of Ukrainian society into the market system of economic relations has given rise to many social consequences and phenomena, which have become for many years the subject of numerous scientific studies and discourses. Due to the strengthening of international relations and the development of internationalization, the processes of globalization are intensifying all over the world - in the economy, culture, politics, as well as in the social sphere. At the same time, such processes are most often welcomed in developed countries and at the same time cause serious concerns in the developing world. n order to understand why the benefits of economic globalization in the modern world are unevenly distributed and still do not have a clear objective economic assessment, it is necessary to understand the very concept of "globalization".
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12858
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nachev Andrei Petrovich 2021.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.