Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/126
Title: Regional aspects of developmental teaching implementation at primary school
Other Titles: Регіональні аспекти впровадження розвивального навчання в початковій школі
Authors: Telychko, Nataliia
Bryzhak, Nadiia
Bedevelska, Marianna
Теличко, Наталія
Брижак, Надія
Бедевельська, Маріанна
Keywords: primary school students
elementary school
developmental teaching
concept
psychological and pedagogical conditions
creativity
traditional education
учні
початкова школа
розвивальне навчання
концепція
психолого-педагогічні умови
творчість
традиційне навчання
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Telychko N. Regional aspects of developmental teaching implementation at primary school / N. Telychko, N. Bryzhak, M. Bedevelska // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C. 136–142.
Abstract: The paper deals with the issue of introducing developmental teaching into elementary school of Transcarpathian region. The urgency of the study is due to the increased requirements for the professional competence of future specialists in the labor market, the foundations of which are laid in elementary school. A significant role in this kind of training belongs to the developmental education. Therefore, the paper aims to substantiate theoretically and verify experimentally the effectiveness of the introduction of modern technologies of developmental teaching in the Transcarpathian primary education. According to the results of the experimental study, it has been proved that the educational process according to the technology of developmental teaching is effective, as it promotes the development of creative abilities of students and their intellectual development in general. У статті розглянуто питання впровадження розвивального навчання молодших школярів у систему освіти Закарпатського регіону. Актуальність дослідження обумовлена підвищеними вимогами до професійної компетентності майбутніх фахівців на ринку праці, основи якої закладаються в початковій школі. Значна роль у такій підготовці належить розвивальному навчанню. Мета статті: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність упровадження в початкову освіту Закарпаття технології розвивального навчання. Це вимагає від сучасної педагогіки спрямувати зусилля на прогресивний розвиток національної освіти шляхом впровадження розвивального навчання. Здійснено ретроспективний аналіз становлення й розвитку теорії розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова. Його основою є концепція систематизації, практичний зміст якої полягає у розробці вчителями завдань із поступовим їх ускладненням, що забезпечує розвиток творчих здібностей учнів. Вчителі початкової школи Закарпатської області розглядають розвивальне навчання як засіб по-новому усвідомити навчальний матеріал, скоротити час на його засвоєння, забезпечити учням можливість висловлювати власну думку, почути думку однокласників, прийти до єдиної правильної думки. На різних етапах дослідження використовувалися методи: теоретичні - аналіз, синтез, систематизація, узагальнення – для ознайомлення з теоретичними основами навчання; емпіричні - бесіда, анкетування, спостереження; педагогічний експеримент – задля перевірки ефективності методики розвивального навчання; математичної статистики – для підтвердження вірогідності результатів дослідження. На першому етапі дослідження проводилося анкету- вання педагогів загальноосвітніх шкіл Закарпаття, які працюють за системами розвивального (РН) та традиційного навчання (ТН), на основі яких проводився їх порівняльний аналіз, результати якого були на користь розвивального навчання. На другому етапі педагогічного дослідження проводився педагогічний експеримент, на якому було визначено теоретико-методологічні засади розвивального навчання, вивчено постановку проблеми в практиці початкової школи, встановлено та експериментально перевірено психолого-педагогічні умови впровадження розвивального навчання за допомогою спеціально підібраних методик. За результатами експериментального дослідження доведено, що навчальний процес за технологією розвивального навчання є ефективним, сприяє вищій результативності, формуванню творчих здібностей учнів та їх інтелектуальному розвитку.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/126
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.