Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12487
Title: Глобалізація і трасформація ідентичностей та ментальностей
Other Titles: Globalization and transformation of identities and mentalities
Authors: Гюльхан, Юлія Борисівна
Keywords: глобалізація
ідентичність
ментальність
самоідентифікації людини
самоздійснення людини
духовний світ
globalization
mentality
human self-realization
identychnistʹ identity
human self-identification
spiritual world
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»; Одеса (Україна), Бенгбу (Китай)
Citation: Гюльхан Ю. Глобалізація і трасформація ідентичностей та ментальностей / Ю. Гюльхан // Світова самоізоляція як можливість переосмислення : матеріали VI науково-методичного міжнародного Круглого столу (8 червня 2021 р.). – Одеса (Україна), Бенгбу (Китай): ОНПУ, 2021. – С. 133-136.
Abstract: Погляд на сучасні процеси в термінах глобалізації дає змогу стверджувати, що глобалізаційні зміни впливають не тільки на розвиток різних сфер сучасних суспільств, але на трансформацію ідентичностей та ментальностей. Ціннісні орієнтації, що розглядаються як структурні складові ментальних та етнічних феноменів, є найважливішим компонентом індивідуальної організації людини, його морально-психологічної та інтелектуальної діяльності. A look at modern processes in terms of globalization suggests that globalization changes affect not only the development of various spheres of modern societies, but also the transformation of identities and mentalities. Value orientations, considered as structural components of mental and ethnic phenomena, are the most important component of individual human organization, its moral, psychological and intellectual activities
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12487
Appears in Collections:Світова ізоляція як можливість переосмислення (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gulkhan Yu. 2021.pdf966.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.