Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12358
Title: Максим Рильській в українській літературі
Other Titles: Maxim Rylska in Ukrainian literature
Authors: Козій, Т.
Koziy, T.
Keywords: творча діяльність М. Рильського
поетика творчості М. Рильського
природа рідного краю
пейзажна лірика
поезія М. Рильського
creative activity of M. Rylsky
poetics of M. Rylsky's work
nature of the native land
landscape lyrics
Issue Date: 2011
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Козій Т. Максим Рильській в українській літературі / Т. Козій // Історичний досвід і сучасність: матеріали XХVІІ наукової конференції здобувачів вищої освіти. Статті / відп. ред. В. М. Букач. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – 2021. – Вип. 41. – С. 3-7..
Abstract: У статті розкрито уявлення про зміст, красу, поетику творчості М. Рильського. У своїх поезіях письменник заглиблювався у красу природи України, життя звичайних людей. Особливістю його індивідуального стилю є багатство ритмічних та інтонаційних ходів, виняткова мелодійність, музичність вірша, багатство тропів – метафор, алегорій, персоніфікацій і порівнянь. The article reveals the idea of ​​the content, beauty, poetics of M. Rylsky's work. In his poems, the writer delved into the beauty of nature of Ukraine, the lives of ordinary people. The peculiarity of his individual style is the richness of rhythmic and intonation moves, exceptional melody, musicality of the poem, the richness of tropes - metaphors, allegories, personifications and comparisons.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12358
Appears in Collections:Випуск 41

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziy T 2021.pdf160.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.