Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11858
Title: Автоматизація проектування підшипників ковзання суднових енергетичних установок
Authors: Іванов, Віктор Володимирович
Иванов, Виктор Владимирович
Ivanov, Viktor
Іванова, Світлана Володимирівна
Иванова, Светлана Владимировна
Ivanova, Svitlana Volodymyrivna
Налева, Галина Василівна
Налева, Галина Васильевна
Naleva, Galyna
Keywords: підшипники ковзання
коефіцієнт тертя
Issue Date: 2021
Publisher: Національній університет «Одеська морська академія» Свідоцтво ДК No1292 від 20.03.200362029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8,кор.7
Citation: Іванов В. В. Автоматизація проектування підшипників ковзання суднових енергетичних установок / В. В. Іванов, С. В. Іванова, Г. В. Налева // Матеріали IIІ Міжнарод. наук.-практ. морської конф. каф. СЕУ і ТЕ Одес. нац. морського ун-ту, м. Одеса, квіт. 2021. – Харків, 2021. – С. 49–53.
Abstract: У суднових енергетичних установках переважно використовують підшипники ковзання, що обумовлено наступними чинниками перед: можливість створення рознімною конструкції, більша навантажувальна спроможність та швидкохідність ніж у підшипниках кочення, мінімальні габарити в радіальному напрямку. Позначення, розміри, методика випробовувань та розрахунок підшипників ковзання стандартизовані. Саме розрахунок навантажувальної спроможності підшипників ковзання регламентується стандартами ISO 7902-1(2,3):2020, PD ISO/TR 31657-4 та DIN 31652-3. У всіх випадках розрахунок базується на результатах випробовувань отриманих при експериментах зі стандартними підшипниками ковзання. Незважаючи на прості розрахункові залежності проектування підшипників ковзання трудомісткий процес через необхідність використання великої кількості довідкових даних.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11858
ISSN: 978-617-7879-69-4
Appears in Collections:Кафедра математики і методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автоматизація проектування підшипників ковзання.pdftext of article268.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.