Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11834
Title: Житєві сценарії: вплив батьківських установ та посилань на формування особистості
Other Titles: Life scenarios: the influence of parental institutions and references on the formation of personality
Authors: Літовченко, Наталія Василівна
Litovchenko, Natalia Vasylivna
Цибра, Микола Федорович
Цыбра, Николай Федорович
Tsybra, Mykola Fedorovych
Keywords: життєвий сценарій
батьки і діти
вплив батьківських установ на дитину
life scenario
parents and children
the impact of parental institutions on the child
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Літовченко Н. В. Житєві сценарії: вплив батьківських установ та посилань на формування особистості / Н. В. Літовченко, М. Ф. Цибра // Освіта та соціалізація особистості : матеріали ІХ Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Одеса, 23-24 квітня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2021 – С. 22-23.
Abstract: Першими та найважнішими вчителями на світі для маленької дитини є її батьки. Ще з малечку, показуючи свою поведінку та ставлення до дитини, батьки закладають важливіші життєві правила, керуючись якими дитина буде будувати спілкування та налагоджувати взаємодію з оточуючим світом. Ролі, які дитина буде розігрувати на своєму життєвому шляху, та життєві сценарії, напряму залежать від цих життєвих правил. Ця тема та методи її дослідження були актуальними як у XX столітті так і залишаються актуальними у XXI столітті. Життєвий сценарій (script) – це генеральний, персональний, постійно діючий та організуючий життя план. Він формується у ранньому дитинстві під впливом батьків. Потім, вже у дорослому житті, починається його повна реалізація. The first and most important teachers in the world for a young child are his parents. From an early age, showing their behavior and attitude to the child, parents lay down the most important rules of life, guided by which the child will build communication and interact with the outside world. The roles that the child will play in his life path, and life scenarios, directly depend on these life rules. This topic and methods of its research were relevant both in the XX century and remain relevant in the XXI century. Life script is a general, personal, permanent and life-organizing plan.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11834
Appears in Collections:Освіта та соціалізація особистості (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lutska D. H.2021 .pdf958.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.