Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11830
Title: Освітні аспекти кризи історичної свідомості
Other Titles: Educational aspects of the crisis of historical consciousness
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Keywords: історична свідомість
історична освіта
професійна історична спілка
українська ідентичність
historical consciousness
professional historical union
historical education
Ukrainian identity
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Добролюбська Ю. А. Освітні аспекти кризи історичної свідомості / Ю. А. Добролюбська // Освіта та соціалізація особистості : матеріали ІХ Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Одеса, 23-24 квітня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2021 – С. 14-17.
Abstract: Корінні зміни в сфері ідеології та суспільного ладу, пошук нової української ідентичності, нових ідейних засад розвитку державності не закінчені до сьогодні і природним чином позначаються на розвитку історичної науки. Не в меншій мірі позначаються вони на системі історичної освіти – як середньої, так й вищої. Перша і найбільш фундаментальна проблема, з якою зіткнулася оновлена українська історична наука, – відсутність єдиної історичної парадигми, єдиної інтерпретації історичного процесу як цілого. Radical changes in the field of ideology and social order, the search for a new Ukrainian identity, new ideological foundations for the development of statehood are not complete to this day and naturally affect the development of historical science. They have no less effect on the system of historical education - both secondary and higher. The first and most fundamental problem faced by the renewed Ukrainian historical science is the lack of a single historical paradigm, a single interpretation of the historical process as a whole.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11830
Appears in Collections:Освіта та соціалізація особистості (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivna 2021.pdf958.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.