Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11815
Title: Теоретичні засади англомовного спілкування : підручник
Other Titles: Theoretical principles of English communication: a textbook
Authors: Яблонська, Тетяна Миколаївна
Яблонская, Татьяна Николаевна
Yablonska, Tetyana Mykolaivna
Стрига, Елеонора Вячеславівна
Стрига, Элеонора Вячеславовна
Stryga, Eleonora Vyacheslavivna
Оськіна, Наталія Олександрівна
Оськина, Наталия Александровна
Oskina, Natalia Oleksandrivna
Авраменко, Богдана Володимирівна
Авраменко, Богдана Владимировна
Avramenko, Bohdana Volodymyrivna
Keywords: англомовне спілкування
вивчення англійсчької мови
теоретична фонетика англійської мови
лексикологія англійської мови
теоретична граматика англійської мови
стилістика англійської мови
English language communication
theoretical phonetics of the English language
theoretical grammar of the English language
learning English
lexicology of the English language
English style
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Яблонська Т. М. Теоретичні засади англомовного спілкування : підручник / Т. М. Яблонська, Н. О. Оськіна, Б. В. Авраменко. - Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. - 262 с.
Abstract: Підручник «Теоретичні засади англомовного спілкування» призначений для здобувачів освіти 3-4 років навчання за першим (бакалаврським) рівнем та 1-2 років навчання за другим (магістерським) рівнем, які вивчають англійську мову як другу іноземну за спеціальностями 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)), 014 Середня освіта (Мова і література (турецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (корейська)). Підручник стисло подає теоретичний матеріал у чотирьох розділах: «Теоретична фонетика англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Стилістика англійської мови». Кожен із розділів поділяється на теоретичну частину, яка висвітлює основні питання означеної тематики, та практичну частину, в якій послідовно представлені практичні завдання до тем цього розділу. The textbook "Theoretical principles of English communication" is designed for students 3-4 years of study at the first (bachelor's) level and 1-2 years of study at the second (master's) level, who study English as a second foreign language in the specialties 014 Secondary education (Ukrainian language) and Literature), 014 Secondary Education (Language and Literature (Chinese)), 014 Secondary Education (Language and Literature (Turkish)), 014 Secondary Education (Language and Literature (Korean)). The textbook briefly presents the theoretical material in four sections: "Theoretical phonetics of the English language", "Lexicology of the English language", "Theoretical grammar of the English language", "Stylistics of the English language". Each of the sections is divided into a theoretical part, which covers the main issues of this topic, and a practical part, which consistently presents the practical tasks for the topics of this section.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11815
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theoretical principles of English communication 2021.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.