Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11742
Title: Аналіз сучасного стану правового регулювання формування поглибленої зони вільної торгівлі між Україною ТА ЄС
Other Titles: Analysis of the current state of legal regulation of the formation of a deep free trade zone between Ukraine and the EU
Authors: Животенков, Н.
Білоусов, Олександр Сергійович
Bilousov, Olexander Sergiyovych
Keywords: технічне регулювання до вимог ЄС
вільна торгівля
економічне співробітництво
Україна та ЕС
метрологічна діяльність
technical regulation to EU requirements
вільна торгівля
economic cooperation
Ukraine and the EU
metrological activity
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Животенков Н. Аналіз сучасного стану правового регулювання формування поглибленої зони вільної торгівлі між Україною ТА ЄС / Н. Животенков, О. С. Білоусов // Матеріали XХVІІ наукової конференції здобувачів вищої освіти «Історичний досвід і сучасність»: доповіді / відп. ред. В. М. Букач. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2021. – Вип. 40. – С. 60-63.
Abstract: Основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини у сфері вільної торгівлі є Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У статті дано аналіз сучасного стану правового регулювання економічного співробітництва між Україною та ЄС. The main legal act regulating relations in the field of free trade is the Association Agreement between Ukraine and the EU. The article analyzes the current state of legal regulation of economic cooperation between Ukraine and the EU.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11742
Appears in Collections:Випуск 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhyvotenkov N. 2021.pdf199.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.