Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11110
Title: 500 гривень: УНР та Незалежна Україна
Other Titles: UAH 500: UPR and Independent Ukraine
500 гривен: УНР и Независимая Украина
Authors: Гиря, А. С.
Keywords: грошові знаки часів Гетьманату Скоропадського
грошові знаки сучасної України
банкнот
гроші
історія грошей України
державні гроші України
banknotes of the times of the Hetmanate of Skoropadsky
banknotes of modern Ukraine
banknotes of modern Ukraine
money
history of money of Ukraine
state money of Ukraine
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Гиря А. С. 500 гривень: УНР та Незалежна Україна / А. С. Гиря Історіосфера: матеріали Шістнадцятої наук. конф. викладачів, здобувачів вищ. освіти та молодих учених Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, [7–8 квітня 2017 р.] / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Рада молодих учених та спеціалістів; [редкол.: Ю. А. Добролюбська (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : [ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2017. – С. 124-132.
Abstract: У цьому дослідженні метою є проведення порівняльного аналізу банкнот задля визначення переваг і недоліків грошових знаків часів Гетьманату Скоропадського та сучасної Україні. У якості прикладу було взято 500 гривень 1918 р. Української Держави і 500 гривень 2006 р. України. In this study, the aim is to conduct a comparative analysis of banknotes to determine the advantages and disadvantages of banknotes of the Hetmanate of Skoropadsky and modern Ukraine. As an example, 500 hryvnias of 1918 of the Ukrainian State and 500 hryvnias of 2006 of Ukraine were taken.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11110
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hyria A. S. 2017.pdf991.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.