Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11079
Title: Євроінтеграційний контекст і полікультурний простір в інноваційних стратегіях створення навчально-методичної літератури з іноземних мов
Authors: Gruschko, Svitlana Petrivna
Грушко, Світлана Петрівна
Грушко, Светлана Петровна
Keywords: перспективні напрями
євроінтеграційні процеси
євроінтеграційний контекст
полікультурний простір
література з іноземних мов
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Грушко С. Євроінтеграційний контекст і полікультурний простір в інноваційних стратегіях створення навчально-методичної літератури з іноземних мов / Світлана Грушко // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі (тези) : Міжнародний журнал. – Одеса : Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2016. ‒ С. 64-67.
Abstract: Євроінтеграційні процеси забезпечує можливість різнобічного обміну інформацією, що диктується сучасними міжкультурними зв’язками у самому широкому розумінні цього феномену. Як наслідок міжнародного співробітництва – поява нових напрямів в освітньому полі України. У цьому контексті забезпечення студентів українських ВНЗ новітньою навчально методичною літературою для вивчення іноземних мов стає нагальною проблемою. Для успішних результатів вирішення проблем створення навчально-методичної літератури для вивчення іноземних мов необхідно: проаналізувати і узагальнити досвід вітчизняних і зарубіжних учених, методистів, викладачів-практиків у створенні учбової літератури; актуалізувати новітні розробки у галузі створення науково-методичної літератури; визначити сучасні методологічні засади викладання іноземної мови, у першу чергу у професійно-орієнтованих дисциплінах, що призводить до необхідності створення навчальної літератури певного професійного спрямування; врахувати основні методичні і методологічні засади західноєвропейського досвіду.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11079
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrushko.pdf278.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.