Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10549
Title: Використання методології DIKW до освітніх пропозицій в рамках впровадження інноваційного навчання
Other Titles: Use of dikw methodology for educational proposals in the framework of innovative learning implementation
Authors: Круглий, Дмитро
Keywords: DIKW-модель
освіта
дані
інформація
знання
мудрість
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Круглий Д. Використання методології DIKW до освітніх пропозицій в рамках впровадження інноваційного навчання / Д. Круглий // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 4. – С. 48-53.
Abstract: У статті проводиться аналіз можливостей використання DIKW-моделі щодо освітніх пропозицій. Проведений аналіз повертає нас до осмислення понять «дані», «інформація», «знання» та мудрість, де ціллю викладання стає отримання знань, а сам процес навчання приводить до мудрості. Розглядаються визначення цих основних понять, що дозволить запобігти їх невірному трактуванню та підміні. Дасть можливість розробити модель навчання, що в подальшому дозволить сформувати затребуваного спеціаліста. Розглядається структура цієї моделі, виявляються зв’язки між її компонентами, що мають першочергове значення для розробки ефективної навчальної пропозиції в рамках інноваційної освіти та збільшення самостійної роботи здобувача вищої освіти, де роль викладача змінюється, а першочерговим завданням стає підготовка до реального життя, формування необхідних компетенцій, виховання студента як фахівця та особистості. Щоб перейти до поняття «навчання» необхідно визначити дефініції «інформації» та «знання». Аби зрозуміти, в якому випадку викладення інформації з предмету призведе до формування знань, а в якому – залишиться інформацією. Під впровадженням методології DIKW в освітнє середовище, розуміють необхідність формування в майбутнього спеціаліста «знань» та можливостей, що відносять до категорії «мудрість». «Знання» не може бути заміщене інформаційним потоком чи потоком даних. Це процес багатократної обробки інформації, даних, суміжних знань, а копірайт вивченого не є показником ефективності. Показником ефективності була визначена здатність до прийняття рішення, найбільш доцільного в тій чи іншій ситуації.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10549
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krugliy.pdf743.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.