Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10548
Title: Що ліпше: фізична культура чи спорт?
Other Titles: Which is better: physical education or sports?
Authors: Чустрак, Анатолій Петрович
Чустрак, Анатолий Петрович
Chustrak, Anatoly Petrovych
Kizirіan, Artemiy
Kizirіan, Edvard
Кізірян, Артемій
Кізірян, Едвард
Keywords: фізична культура
здоров'я спортсменів
спорт
physical education
sports
health of athletes
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Чустрак А. Що ліпше: фізична культура чи спорт? / А. Чустрак, А. Кізірян, Е. Кізірян // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 4. – С. 40-47.
Abstract: За даними Федерального центру лікувальної фізкультури та спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ, тільки 12% людей після заняття спортом високих досягнень залишаються відносно здоровими. У літературі давно ведеться полеміка, що краще фізкультура чи спорт. Фізична культура є частиною загальної культури людини. А спорт – це лише один з багатьох засобів, що входять у цю більш загальну категорію «фізична культура». Сьогодні, на жаль, культура заважає жити не тільки спортсменам, але і політикам, і бізнесменам, і держчиновникам. У статті звертається увага на негативні сторони спорту, які стали більше виділяться останнім часом: травми, хвороби і навіть смертельні випадки висококваліфікованих спортсменів. У статті наводяться факти, висловлювання відомих вчених, травматологів, лікарів, тренерів про причини негативного впливу спорту та рекомендації, як цього уникнути. і попереджають: заняття спортом, як і куріння, небезпечно для здоров'я. Подані рекомендації вчених та лікарів для починаючих спортсменів. Необхідні хоча б консультації лікаря та яким видом спорту краще займатися. Які при цьому повинні бути: спортивна одежа, взуття та головне, які навантаження використовувати на початку. Забороняється займатися спортом з діагнозом ракових та імуннодефіцитних хвороб, через простудні та інші запалення і навіть через плохе самопочуття. Потрібно слухати свій організм, закінчувати тренування при перших сигналах втоми та ніколи не перевантажуватись, на що рідко звертають увагу тренери. За статистикою травм серед бігунів: найчастіше травмуються коліна, потім гомілкостопи, тазостегнові суглоби, поперек, м’язи і сухожилля, стегна та ікри, верхня частина спини і шия. Американська комісія з безпеки зареєструвала за один рік 554 тисячі травм велосипедистів. Показані рекомендації академіка М. Амосова: комплекс із 10 вправ, повторюючи кожну вправу 100 разів. А тібетські лами рекомендують всього 5 вправ та повторення від 3 до 21 разу кожну. Все можна використовувати на благо, чи на шкоду. Все є їжа, і все є отрута, головне – міра. Вибирати Вам – високі спортивні досягнення та рекорди або висока працездатність і здорове довголіття. According to the Federal center of kinesitherapy and sports medicine of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, only 12% of people who are involved in sports become apparently healthy. There has long been a polemic in literature, which is better physical education or sports? Physical culture is a part of General human culture. And the sport is just one of many means of physical exercise within this more General category of «physical culture». Today, unfortunately, culture prevents to live not only for athletes, but also politicians, businessmen and government officials. The article draws attentions to the negative aspects of sports that have become more prominent in recent years: injury, illness and even deaths of elite athletes. The article provides facts, statements of famous scientists, traumatologists, doctors and trainers about the reasons for the negative impact of sports and recommendations how to avoid it and warn that exercise: sports like smoking are dangerous to health. Recommendations for beginner athletes are given. The doctor's consultation and recommendations what kind of sport is best to do need to be at least in this problem. What should be: sportswear, shoes and most importantly what loads to use in the beginning. It is forbidden to go in for sports with a diagnosis of cancer and immunodeficiency diseases, colds and other inflammations and even if you feel ill. You need to listen to your body, finish training at the first signs of fatigue and avoid strenuous physical activity, which is rarely noticed by coaches. According to the statistics of injuries among runners: the most common injuries are knees, then ankles, hips, lower back, muscles and tendons, thighs and calves, upper back and neck. The US Safety Commission has registered 554,000 injuries to cyclists in one year. The recommendations of Academician M. Amosov are shown: a set of 10 exercises, repeating each exercise 100 times. Tibetan lamas recommend only 5 exercises and repetitions from 3 to 21 times each of the exercise. Everything can be used for good or harm. Everything is food, and everything is poison, the main thing is moderation. You can choose high sports achievements and records or high efficiency and healthy longevity.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10548
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chustrak, Kiziryan.pdf796 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.