Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10546
Title: Соціальне становище та соціально-побутовий досвід молодших школярів приватних шкіл (за результатами експериментального дослідження)
Other Titles: Social situation and experience of schoolchildren of primary private school (according to the results of the experimental research)
=
Authors: Альохін, Михайло
Keywords: елітарні сім’ї
стратифікація освіти
молодші школярі
приватна школа
соціальний досвід
соціальний розвиток
Issue Date: 2020
2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Альохін М. Соціальне становище та соціально-побутовий досвід молодших школярів приватних шкіл (за результатами експериментального дослідження) / М. Альохін // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 4. – С. 17-23.
Альохін М. Соціальне становище та соціально-побутовий досвід молодших школярів приватних шкіл (за результатами експериментального дослідження) / М. Альохін // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 4. – С. 17-23.
Abstract: The tendency of educational opportunities polarization, which accompanied by segregation and stratification of secondary education, is empirically confirmed in Ukraine. Children from elite families, who are determined by social distance, individual and personal inequality, disparities in social conditions of development and social selection, are new target group of socio-pedagogical research. The aim of the article is to represent the theoretical and experimental study of the social situation and experience of primary school pupils from elite families and its impact on the trajectory of their social development. The survey, conducted in March-June 2020, involved parents of 143 children from elite families aged 6-8. It was determined that the socio-economic situation of the children family, affects their social experience and the educational trajectory of pupils. The leading role in raising a child belongs to educational institutions in 2% of family, despite the fact that in most elite families the educational function is equally distributed between both parents. It forms a specific demand for a school that has to educate children. Private schools could face the problem of forming responsibilities, as most primary school pupils from elite families have no domestic responsibilities, and their behavior may be partly antisocial. It because family education is not based on the causal links of the child's negative behavior and the equival punishment for it. The main demands on private schools for children from elite families are overcoming or minimizing shyness and isolation; fears and phobias; hyperactivity, emotional instability and capriciousness. Сьогодні в Україні емпірично підтверджено тенденцію поляризації освітніх можливостей, що супроводжуються сегрегацією та стратифікацією середньої освіти. Відносно новою цільовою групою соціальнопедагогічних досліджень стають діти з елітарних сімей, яких від інших вирізняє соціальна дистанція, індивідуально-особистісна нетотожність, нерівність соціальних умов розвитку і соціальна селекція. Метою статті є висвітлення теоретико-експериментального дослідження соціального становища та досвіду молодших школярів з елітарних сімей та його впливу на траєкторію їх соціального розвитку. В опитуванні, проведеному у березні-червні 2020 року, взяли участь батьки 143 дітей з елітарних сімей 6-8 років. Було визначено, що соціально-економічне становище сім’ї, з якої походить дитина, безпосередньо впливає на її соціально-побутовий досвід, освітню траєкторію, якою вона рухатиметься. Попри те, що у більшості елітарних родин виховна функція рівною мірою розподілена між обома батьками, у 2 % сімей провідна роль у вихованні дитини належить виключно закладам освіти, що вже формує специфічний запит щодо школи, яка має завдяки своєму виховному простору здійснювати виховання цінностей та формаційну діяльність. Приватні школи можуть стикатися із викликом формування відповідальності у межах діяльнісного підходу, оскільки більшість дітей молодшого шкільного віку з елітарних сімей не має або практично не має домашніх обов’язків, а їх поведінка почасти може мати асоціальні ознаки через те, що притаманний сім’ї виховний вплив не базується на рефлексії причинно-наслідкових зв’язків негативної поведінки дитини та рівнозначної санкції за неї. Основними запитами до приватних шкіл, у яких навчаються діти з елітарних сімей, є подолання або мінімізація сором’язливості та замкнутості; страхів та фобій; гіперактивності, а також емоційної нестабільності та вередливості.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10546
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alokhin.pdf722.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.