Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10405
Назва: Моделювання ланок організаційного і змістовного блоків процесу навчання освітнім дисциплінам
Інші назви: Modeling The Links of Organizational and Content Blocks of The Process of Teaching The Educational Disciplines
Автори: Мартинова, Раїса Юріївна
Мартынова, Раиса Юрьевна
Martynova, Raisa Yuriivna
Ключові слова: моделювання
освітні дисципліни
модель процесу навчання
організаційний і змістовний блоки процесу навчання
Дата публікації: 2020
Видавництво: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Бібліографічний опис: Мартинова Р. Моделювання ланок організаційного і змістовного блоків процесу навчання освітнім дисциплінам / Р. Мартинова // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 3. – С. 155-163.
Короткий огляд (реферат): У всі часи розвитку суспільства навчання і виховання підростаючого покоління по праву вважалося найбільш важливим і складним завданням. Адже тільки високоосвічена і висококваліфікована молодь може в суспільстві, що постійно удосконалюється, сприяти його розвитку. Однак проводити ефективні освітні процеси навіть при чималому педагогічному досвіді неможливо без їх попереднього ретельного обмірковування, планування і моделювання. В наших попередніх роботах ми обґрунтували структуру дидактичної моделі процесу навчання, що складається з трьох блоків: організаційного, змістовного і процесуального. До 1 блоку відносяться етапи навчання, до 2 блоку – цілі навчання, елементи предмету навчання і компоненти змісту навчання, до 3 блоку – методи, засоби і контроль результатів навчання. Метою даної роботи є моделювання перших двох з названих блоків, а саме: організаційного і змістовного блоків процесу навчання будь-якої освітньої дисципліни та зокрема курсу «Історії методики навчання іноземних мов» студентів гуманітарних факультетів на основі встановлених нами методологічних закономірностей. Результати проведеного дослідження показали, що: навчання будь-якої освітньої дисципліни правомірно здійснювати: 1) на чотирьох етапах: рецептивному, репродуктивному, продуктивному і рефлексивному; 2) з цілями: а) сприйняття і осмислення матеріалу, що вивчається, на першому етапі; б) відтворення матеріалу, що вивчається, на другому; в) аналізу і обговорення матеріалу, що вивчається, на третьому; г) інтерпретації матеріалу, що вивчається, його доповнення, поглиблення і творчого застосування на четвертому; 3) з обов'язковим повторенням змісту попередніх елементів предмету при вивченні наступних для блокування процесу забування і системного накопичення знань, що набуваються; 4) шляхом набуття знань кожного елемента предмету навчання і розвитку на їх основі вмінь, що поступово ускладнюються: від рецептивних до репродуктивних, а від них до продуктивних і рефлексивних. At all times of the society development training and education of the younger generation was considered the most important and difficult task. Because only highly educated and highly qualified young people can contribute to its development in a constantly improving society. However, it is impossible to conduct effective educational processes, even with considerable pedagogical experience, without their prior careful consideration, planning and modeling. In our previous works, we substantiated the structure of the didactic model of the educational process, which consists of three blocks: organizational, content and procedural. Block 1 includes educational stages, block 2 includes learning objectives, elements of the subject and components of learning content, block 3 includes methods, means and assessment of the educational outcomes. The purpose of this work is modeling the first two of the above-mentioned blocks, namely: organizational and content blocks of the educational process of any educational discipline and in particular the course "History of methods of teaching foreign languages" for students of humanities on the basis of the author’s established methodological regulations. The results of the study showed that teaching of any educational discipline should be conducted: 1) in four stages: receptive, reproductive, productive and reflexive; 2) with the purposes of: a) perception and comprehension of the material under study at the first stage; b) reproduction of the material under study at the second stage; c) analysis and discussion of the material under study at the third stage; d) interpretation of the material under study, its supplementation, deepening and creative application at the fourth stage; 3) with the obligatory repetition of the previously-learned elements of the subject while learning the new ones in order to block the process of forgetting and to have the systematic accumulation of the new knowledge; 4) by means of acquiring knowledge of each element of the educational subject and development on their basis the skills that are gradually becoming more complicated: from receptive to reproductive, and from the latter to productive and reflexive.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10405
Розташовується у зібраннях:2020

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Martynova.pdf1.12 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.