Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10309
Назва: Залучення майбутніх учителів математики до проектної діяльності при вивченні фахових дисципл
Інші назви: Involvement of future teachers of mathematics in project activity during the study of professional disciplines
Привлечение будущих учителей математики к проектной деятельности при изучении профессиональных дисциплин
Автори: Тумбрукакі, Алла Валеріївна
Тумбрукаки, Алла Валерьевна
Tumbrukaki, Alla Valeriivna
Коростіянець, Тамара Петрівна
Коростиянец, Тамара Петровна
Korostiyanets, Tamara Petrivna
Ключові слова: проектний метод
навчальний проект
проектне завдання
проектні вміння
фахова підготовка
майбутній учитель математики
project method
educational project
project task
project skills
professional training
future mathematics teacher
проектный метод
учебный проект
проектное задание
проектные умения
профессиональная подготовка
будущий учитель математики
Дата публікації: 2020
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Коростіянець Т. П. Залучення майбутніх учителів математики до проектної діяльності при вивченні фахових дисциплін / Коростіянець Т. П., Тумбрукакі А. В. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 33. Том 1. – С. 368-373.
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовується значущість уміння майбутніх учителів математики проектувати цілісний освітній процес. Проектна діяльність розглядається як цілеспрямована, творча послідовна діяльність учителів математики зі створення та реалізації в освітньому процесі педагогічних проектів, що підвищують якість загальної математичної освіти. Проектні вміння педагога не є природним новоутворенням, їх необхідно спеціально формувати. Сутнісні характеристики проектних умінь майбутніх учителів математики розкриваються в структурній, етапній моделі. The article substantiates the importance of the ability of future mathematics teachers to design a holistic educational process. Project activity is considered as purposeful, creative consistent activity of mathematics teachers on creation and realization in educational process of the pedagogical projects improving quality of the general mathematical education. The project skills of a teacher are not a natural concept, they must be specially formed. The essential characteristics of the project skills of future mathematics teachers are revealed in a structural, stage model. В статье обосновывается значимость умения будущих учителей математики проектировать целостный образовательный процесс. Проектная деятельность рассматривается как целенаправленная, творческая последовательная деятельность учителей математики по созданию и реализации в образовательном процессе педагогических проектов, повышающих качество общей математического образования. Проектные умения педагога не является естественным новообразованием, их необходимо специально формировать. Сущностные характеристики проектных умений будущих учителей математики раскрываются в структурной, этапной модели.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10309
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики і методики її навчання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Korostiyanets Tamara Petrivna 2020.pdf317.25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.