Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10144
Title: Використання мікроконтролеру BBC MICRO:BIT для створення STEM-проектів на уроках технологій
Authors: Штайнер, Тетяна Віталіївна
Shtainer, Tetyana Vitaliivna
Батвінін, Д. Р.
Петухова, Тетяна Анатоліївна
Petukhova, Tetіana Anatoliivna
Keywords: STEM-освіта
STEM-проект
робототехніка
STEM інструмент
технології
BBC micro:bit
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Батвінін Д. Р. Використання мікроконтролеру BBC MICRO:BIT для створення STEM-проектів на уроках технологій / Д. Р. Батвінін, Т. В. Штайнер, Т. А. Петухова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. Т. 1. с. 137- 142
Abstract: Статтю присвячено питанням використання BBC micro:bit як навчально-методичного комплексу нового покоління для створення STEM-проектів у процесі вивчення навчального модуля «Основи авто- матики і робототехніки» у курсі предмета «Технології». Оскільки сучасна освіта перебуває у стані оновлення змісту і методик навчання, то пропонується розглянути пріоритетні напрями її розвитку. Нині науковці нашої країни звернули увагу на використання у навчальному процесі мікроконтролеру BBC micro:bit, що користується великим попитом у Великобританії. Ще у 80-х роках Британська Телерадіомовна Корпорація (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура ВВС) запустила навчальний проект, метою якого було зацікавити школярів процесом кодування, що, на їхню думку, має сприяти наданню широких можливостей для розвитку інженерії та мейкерского руху в освіті. Нині мікроконтролер BBC micro:bit є мікрокомп’ютером на сучасній елементній базі. Він простіший у використанні, на відміну від Arduino, що активно використовується при вивченні зазначеного курсу. Програми для нього можна розробляти на сайті makecode.microbit.org, де також містяться навчальні відео, готові проекти та, за потреби, використовувати емулятор мікроконтролеру. Для створення програмного коду застосовуються блоки, що дуже схожі на Scratch, паралельно можна використову- вати мову програмування JavaScript та Python. Таким чином, блочне програмування забезпечує низь- кий поріг входу в світ micro:bit, на відміну від Arduino. Зазначено також можливість створення власної інформаційної системи та розв’язання поставленої навчальної проблеми. Учні можуть використову- вати micro:bit для створення широкого спектру розумних речей. У статті пропонується реалізувати STEM-проекти, в яких інтегруються STEM-предмети та робототехніка. Зокрема розглянуто план реалізації проекту «Поливальна система» як елемент розумного дому. Оскільки використання мікро- контролеру BBC micro:bit включає програмування, електроніку, інженерну справу та робототехніку, безперечно, що це перспективний напрям розвитку STEM-освіти, який дає змогу розвивати технічні нахили учнів та формувати STEM компетентності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10144
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.