Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10125
Title: Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Методика проведення секційних занять»
Authors: Долинський, Борис Тимофійович
Погорєлова, Олена Олександрівна
Буховець, Божена Олегівна
Bukhovets, Bozhena Olegivna
Dolinsky, Borys Tymofiyovych
Pogorelova, Olena Oleksandrivnа
Keywords: секційні заняття
самостійна робота
обраний вид спорту
діти різного віку
sectional classes
selected sport
children of different ages
independent work
Issue Date: 2020
Publisher: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Долинський Б. Т. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни: "Методика проведення секційних занять" : методичні рекомендації / Б. Т. Долинський, О. О. Погорелова, Б.О. Буховець. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – 25 с.
Abstract: Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Методика проведення секційних занять» містять питання практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, питання до заліку, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10125
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodyka.pdf882.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.