Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10125
Title: Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Методика проведення секційних занять»
Authors: Долинський, Борис Тимофійович
Погорєлова, Олена Олександрівна
Буховець, Божена Олегівна
Долинский, Борис Тимофеевич
Погорелова, Елена Александровна
Bukhovets, Bozhena Olegivna
Dolinsky, Borys Tymofiyovych
Pogorelova, Olena Oleksandrivnа
Буховец, Божена Олеговна
Keywords: секційні заняття
самостійна робота
обраний вид спорту
діти різного віку
секционный занятия
выбраный вид спорта
дети разного возраста
самостоятельная работа
sectional classes
selected sport
children of different ages
independent work
Issue Date: 2020
Publisher: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Долинський Б. Т. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни: "Методика проведення секційних занять" : методичні рекомендації / Б. Т. Долинський, О. О. Погорелова, Б.О. Буховець. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – 25 с.
Abstract: Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Методика проведення секційних занять» містять питання практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, питання до заліку, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10125
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodyka.pdf882.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.