Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPopova, Oleksandra Volodymyrivna-
dc.contributor.authorПопова, Олександра Володимирівна-
dc.contributor.authorПопова, Александра Владимировна-
dc.contributor.authorYakovleva, Olha-
dc.contributor.authorЯковлєва, Ольга Василівна-
dc.date.accessioned2020-02-13T14:41:50Z-
dc.date.available2020-02-13T14:41:50Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPopova O. V. Initial Education Stage as the Determinant of Future Translators’ Further Academic Success / O. V. Popova, O. Yakovleva // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С. 5-14.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6574-
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem dealing with the contents study of the initial education stage within the system of professional speech training targeted to the future translators of Chinese and English. The essence of the initial stage of the profession-centred class / extra-class activities at higher school has been analyzed; the contents of each form (means, methods, etc.) enabling the formation of basic translators’ professional skills and orientations in the field of translatology have been specified. The effectiveness of the experimental training targeted to the translators of Chinese and English at the initial education stage was proved in accordance with particular criteria (translation and discourse competencies) and indicators (translation and transformation indicator, written transfer indicator, oral transfer indicator, creativity and tactics indicator). Статтю присвячено проблемі вивчення змісту початкового етапу освіти в системі професійної мовної підго- товки майбутніх перекладачів китайської та англійської мов. Проаналізовано сутність зорієнтованої на профе- сію аудиторної / позааудиторної діяльності студентів-сходознавців на початковому етапі навчання у вищій шко- лі. Виявлено, що основні передумови академічного успіху зумовлені організованим належним чином освітнім процесом відповідно до принципу наступності. Педагогічне поняття «наступність в освіті» асоціюємо з певною послідовністю і систематичністю в організації навчального матеріалу відповідно до рівнів і етапів процесу нав- чання / освіти; плавний перехід від одного заняття (потім від одного навчального року) до наступного шляхом адекватної методичної та психологічної підтримки (навчальні програми, підручники, відповідна організація позааудиторних занять і самостійної роботи студентів тощо). Правильне поєднання дидактичних форм, засобів і методів відповідно до специфіки освітнього етапу визнається однією з передумов академічного успіху студен- тів. Перший етап – когнітивно-збагачувальний – пов'язаний із збагаченням знань студентів щодо багаторівневих мовних одиниць в китайській, англійській та українській мовах; психолінгвістичними аспектами реалізації ки- тайського, англійського та українського мовлення; особливостями усного і письмового китайсько-українського, англо-українського, українсько-китайського і українсько-англійського повного / скороченого видів перекладу; використанням ІК-технологій у викладанні перекладу; фоновими знаннями. В роботі специфіковано зміст кож- ної форми (засобу, методу тощо), що дозволяє сформувати професійні вміння майбутніх перекладачів і навички орієнтації в галузі транслатології. Встановлено, що академічний успіх зумовлено поєднанням традиційних (лек- цій, практичних занять та семінарів) і нових інтерактивних форм навчання: інтерактивні лекції (міні-лекції, лекція-прес-конференція, лекція-пленарне засідання, лекція-діаполілог, лекція-сесія, лекція- конференція- семінар, лекція-консиліум, лекція-симпозіум тощо); інтерактивні ділові / рольові ігри; інтерактивні семінари- практикуми, семінари-конференції за участю носіїв мови. Ефективність експериментальної підготовки щодо формування перекладацько-дискурсивної (перекладацької і дискурсивної) компетенції майбутніх перекладачів китайської та англійської мов на початковому етапі навчання у виші доведена відповідно до певних показників (перекладацько-трансформаційний, письмово-трансферний, усно-трансферний, креативно-тактичний). Вивчен- ня підготовки перекладачів-сходознавців у вищій школі з урахуванням сучасних соціально-економічних вимог у рамках міжнародного проекту «Один пояс – один шлях», ініційованого урядом Китаю, розглядається як перспе- ктивний напрям подальших педагогічних досліджень.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
dc.subjectprofessional speech traininguk
dc.subjecttranslators of Chinese and Englishuk
dc.subjectclass activitiesuk
dc.subjectextra-class activitiesuk
dc.subjectinitial education stageuk
dc.subjecthigher schooluk
dc.subjectprofessional skillsuk
dc.subjectcriteriauk
dc.subjectindicatorsuk
dc.subjectпрофесійна мовна підготовкаuk
dc.subjectперекладачі китайської та англійської мовuk
dc.subjectаудиторні заняттяuk
dc.subjectпозааудиторні заняттяuk
dc.subjectпочатковий етап навчанняuk
dc.subjectвища школаuk
dc.subjectпрофесійні умінняuk
dc.subjectкритеріїuk
dc.subjectпоказникиuk
dc.titleInitial Education Stage as the Determinant of Future Translators’ Further Academic Successuk
dc.title.alternativeПочатковий етап освіти як детермінанта подальшого академічного успіху майбутніх перекладачівuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova.pdf814.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.