Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYeremenko, Tetyana Yevstafiyivna-
dc.contributor.authorЄременко, Тетяна Євстафіївна-
dc.contributor.authorLukyanchenko, Iryna Olegivna-
dc.contributor.authorЛук'янченко, Ірина Олегівна-
dc.contributor.authorЛукьянченко, Ирина Олеговна-
dc.contributor.authorYumrukuz, Anastasia Anatoliivna-
dc.contributor.authorЮмрукуз, Анастасія Анатоліївна-
dc.contributor.authorЮмрукуз, Анастасия Анатольевна-
dc.contributor.authorЕременко, Татьяна Евстафьевна-
dc.date.accessioned2020-02-07T14:47:20Z-
dc.date.available2020-02-07T14:47:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationYeremenko T. Developing Master Students’ Professional Speech Competence in Pre-Service English Teacher Training: Possibilities, Problems and Recommendations / T. Yeremenko, I. O. Lukyanchenko, A. A.Yumrukuz // Наука і освіта. - 2017. - №10. - С.32-39.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6494-
dc.description.abstractThere has recently been a significant increase in the level of interest to finding new forms, methods and means of prospective foreign language teachers’ professional training optimization. The research is focused on the developing MA students’ professional speech competence as a component of their professional education. In the study the following methods were used: literature and curricula review, empirical (testing, expert assessment) methods, data mathematical processing. The aim of the article is to present the content and the aprobation results of the specialized training course for MA students “English Language Teaching Discourse: Developing Teacher Awareness”. This course is aimed at developing MA students’ professional speech competence, increasing their awareness of running interactive classes in the English language and helping them develop into aware self-critical teachers, improving their teaching styles. The content of the course covers a range of core issues with specific reference to EL use in classroom interaction and includes the following content modules: Generalities of ELT Discourse; Categories of Teachers’ Verbal Behaviour; Reflective Observation in the EL Classroom. The course focuses on students’ autonomy, with the teacher’s role being that of mediator, and implies performing highly-interactive tasks. The experiment results testify the efficacy of the course for developing MA students’ professional speech competence developing their awareness of appropriate verbal behavior in ELT classroom.Останнім часом спостерігається значне збільшення рівня зацікавленості в пошуку нових форм, методів та засо- бів оптимізації професійної підготовки майбутніх викладачів іноземної мови. Наша увага зосереджена на проблемі вдосконалення професійної мовленнєвої компетенції студентів магістратури як компоненту їх професійної підготов- ки. Вербальна взаємодія між викладачем та студентами становить невід’ємну частину у всіх видах діяльності в ауди- торії. Відповідно, навчання дидактичного дискурсу майбутніх викладачів іноземної мови є важливою складовою їх професійної мовленнєвої компетенції. У дослідженні було використано такі методи: вивчення наукової літератури та навчальних програм, діагностичні методи (тестування, метод експертних оцінок), математична обробка експеримен- тальних даних. Метою статті є представлення змісту та результатів перевірки ефективності спеціалізованого навча- льного курсу для магістрантів «Англомовний дидактичний дискурс: практичний аспект». Він спрямований на розви- ток професійної мовленнєвої компетенції студентів-магістрантів, з орієнтацією на підвищення їхньої грамотності у реалізації дидактичного дискурсу в аудиторії, а також на збагачення професійно-педагогічного досвіду, на вдоскона- лення їх власного стилю викладання. Зміст курсу охоплює ряд основних питань з фокусом уваги на використання англомовного дидактичного дискурсу у забезпеченні взаємодії викладача та студента на занятті і включає в себе такі змістові модулі: «Англомовний дидактичний дискурс: провідні характеристики», «Комунікативна поведінка викла- дача», «Рефлексивні техніки спостереження». Курс має такі особливості: автономія студентів; викладач виступає не як наставник, а як посередник; динамічна єдність викладача і студентів у навчальному процесі; залучення студентів до практичної комунікативної діяльності через застосування інтерактивних технологій. Особлива увага у статті при- діляється завданням, що пропонуються студентам. Результати експерименту свідчать про ефективність курсу для розвитку професійної мовленнєвої компетенції студентів-магістрантів завдяки підвищенню їх грамотності у ефекти- вному будуванні власної мовленнєвої поведінки на занятті з англійської мови.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
dc.subjectprofessional speech competenceuk
dc.subjectMA studentsuk
dc.subjectspecialized training courseuk
dc.subjectELT discourseuk
dc.subjectawareness of running classes in Englishuk
dc.subjectexperiential learninguk
dc.subjectпрофесійна мовленнєва компетенціяuk
dc.subjectстуденти-магістрантиuk
dc.subjectспецкурсuk
dc.subjectангломовний дидак- тичний дискурсuk
dc.subjectграмотність у будуванні мовленнєвої поведінкиuk
dc.titleDeveloping Master Students’ Professional Speech Competence in Pre-Service English Teacher Training: Possibilities, Problems and Recommendationsuk
dc.title.alternativeФормування професійної мовленнєвої компетенції студентів-магистрантів, майбутніх викладачів англійської мови: можливості, проблеми та рекомендаціїuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeremenko.pdf642.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.