Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6236
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIvanchenko, Andreyanna-
dc.contributor.authorІванченко, Андреянна-
dc.contributor.authorTimchenko, Oleksandr-
dc.contributor.authorТімченко, Олександр-
dc.contributor.authorZaika, Evgeniy-
dc.contributor.authorЗаїка, Євген-
dc.date.accessioned2020-01-29T13:46:24Z-
dc.date.available2020-01-29T13:46:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6236-
dc.description.abstractThis paper aims to reveal the ways of forming the sanogenic anti-crisis person’s qualities. The main sociopsychological determinants causing the students’ stress (mainly, the large training load, conflicts in the group, unwilling-ness to study, fear of the future) and stress symptomatology (in a great part of the emotional-physiological nature: anxiety, fear, headache, lack of time, low working capacity) were identified. As it was defined, many students use spontaneously the destructive methods of stress relieving (alcohol, smoking, internet, television). A wide range of fatigue, overload and stress symptoms, arising at the interpersonal and personal level, was observed. The system of sanogenic organizational and psychological ways of stress suppression has been elaborated (i.e., Reiki recovering system, meditation, game trainings of cognitive processes). Стаття націлена на рішення актуального питання: виявлення шляхів формування саногенних протикризових якостей особистості, що наразі особливо важливо для студентського контингенту. У ході дослідження застосовувався ряд психодіагностичних методик: Бостонський тест на стресостійкість; тест оцінки виразності навчального стресу; комплексна оцінка проявів стресу; діагностика комунікативної толерантності. Загальна кількість респондентів, що прийняли участь у дослідженнях 2017-2018 років, склала 246 студентів українських університетів. Встановлено й ранжирувано головні стрес-фактори, що перешкоджають адекватній психосоціальній адаптації молоді до умов студентського життя: міжособистісні, фінансово-побутові й сімейні, персонально-особистісні. Було визначено основні соціальнопсихологічні детермінанти, що викликають у студентів стрес (серед яких превалюють: велике навчальне навантаження, конфлікти в групі, небажання вчитися, cтрах перед майбутнім) і розкрито симптомокомплекс стресу (переважно емоційно-фізіологічного характеру: тривога, страх, головні болі, недостача часу, низька працездатність). Як показало дослідження, сучасні українські студенти відчувають великі стреси у зв’язку з життєвими і навчальними проблемами. Ці проблеми мають широке коло детермінантів (пов’язаних з побутом, спілкуванням, навчанням) і великий набір проявів (когнітивні, поведінкові, емоційні й фізіологічні). Виявлено, що студенти спонтанно використають деструктивні/недійові прийоми зняття стресової напруги (алкоголь, паління, інтернет, телебачення). Розроблено систему саногенних протикризових способів зменшення стресу: організаційні (побутові та пов’язані з організацією навчального процесу) і психологічні (система самооздоровлення Рейкі, медитація та ігрові тренінги пізнавальних процесів), які сприяють поліпшенню інтегрального стану мозку, здоров’я, самоефективності, а також – розвитку можливостей для оптимального функціонування когнітивної сфери, пізнавальних процесів, розкриття власної життєздійснювальної креативності людини, а разом з тим і підвищення стресостійкості у важких життєвих і навчальних ситуаціях.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherIvanchenko A. How To Get Around The Stress-Traps in The Students’ Life And Avoid The Stress Acute Angles / A. Ivanchenko, O. Timchenko, E. Zaika // Наука і освіта. - 2018. - №3. - С.12-19.uk
dc.subjectstress determinantsuk
dc.subjectstress resistanceuk
dc.subjectsanogenous qualitiesuk
dc.subjectReiki recovering systemuk
dc.subjectmeditationuk
dc.subjectgame training of cognitive processesuk
dc.subjectдетермінанти стресуuk
dc.subjectстресостійкістьuk
dc.subjectсаногенні якостіuk
dc.subjectсистема самооздоровлення Рейкіuk
dc.subjectмедитаціяuk
dc.subjectігрові тренінги пізнавальних процесівuk
dc.titleHow To Get Around The Stress-Traps in The Students’ Life And Avoid The Stress Acute Anglesuk
dc.title.alternativeЯк обійти пастки стресів студентського життя та уникнути їхніх гострих кутівuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanchenko.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.