Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/515
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLisovenko, A. F-
dc.contributor.authorЛісовенко, А. Ф.-
dc.date.accessioned2018-09-28T07:36:10Z-
dc.date.available2018-09-28T07:36:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЛісовенко, А. Ф. Заздрісність та перфекціонізм: співвідношення понять / А. Ф. Лісовенко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 1. – С. 67-71uk
dc.identifier.issn2311-8466-
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/515-
dc.description.abstractThe article deals with the results of theoretical and empirical research of the features of perfectionism manifested by individuals prone to envy in different degrees. Envy is considered to be stable individual property caused by frequent comparing oneself with others not in personal favor, characterized by subjective feelings of decreasing self-worth and displayed in passionate desire to get what the object of comparison has. Perfectionism as a desire to be perfect and impeccable is analyzed as well. The special complex of methods to define the ratio between proneness to envy and perfectionism included the technique “Differential diagnosis of personality tendency to envy” by O. Sannikova, A. Lisovenko and P. Hewitt and R. Flett’s “Multidimensional Perfectionism Scale”. The significant positive correlationsbetween the indicators of envy and perfectionism have been detected. It has been theoretically substantiated and empirically confirmed that envious personalities are prone to socially oriented and prescribed perfectionism.Стаття присвячена актуальній проблемі психології формування толерантного освітнього середовища.На сьогодні об’єднання суспільства можливе лише на засадах толерантності, що базується на принципах миру, милосердя, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Тож розвиток толерантної особистості має здійснюватися в освітніх закладах різних рівнів. Мета статті полягає у розкритті психолого-педагогічних і тренінгових засобів створення толерантного освітнього середовища, визначенні основних шляхів його формування в новій українській школі. Під толерантністю особистості ми розуміємо доброзичливе та терпиме ставлення до оточуючих і навколишніх подій, що не порушують прав людини й не завдають шкоди навколишньому середовищу. Визначено, що структура толерантності особистості базується на основних структурних компонентах: когнітивному (знання про об'єкти і ситуації життєдіяльності, що є результатом набуття індивідуального досвіду); емоційному (емоційні стани, які передують виникненню поведінкового компоненту, сприяючи систематизації знань і появі певної поведінки); поведінковому (призводить до актуалізації елементарних фіксованих установок, ціннісних орієнтацій та етнічних цінностей). За результатами теоретичних (теоретичний аналіз, синтез,індукція,абстрагування, порівняння, узагальнення, систематизація) та емпіричних (анке- тування, бесіда) методів дослідження розроблено програму розвитку толерантності, що спрямована на створення толерантного середовища, партнерської взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, мотивацію до творчої самореалізації, доброзичливого, терпимого ставлення до оточуючих; розвиток позитивного мислення; розкриття здібностей і можливостей особистості в освітньому середовищі.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
dc.subjectenvyuk
dc.subjecttendency to envyuk
dc.subjectperfectionismuk
dc.subjectproperty of the individualuk
dc.subjectpersonalityuk
dc.subjectперфекціонізм-
dc.titleEnvy and perfectionism: the interrelationship of of the conceptsuk
dc.title.alternativeЗаздрісність та перфекціонізм: співвідношення понятьuk
dc.typeArticleuk
dcterms.subjectзаздрість-
dcterms.subjectзаздрісність-
dcterms.subjectвластивість особистості-
dcterms.subjectвластивість особистості-
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lisovenko.pdf378.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.