Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПолторак, Андрій Валентинович-
dc.contributor.authorPoltorak, Andriy Valentynovych-
dc.contributor.authorШтайнер, Тетяна Віталіївна-
dc.contributor.authorShtainer, Tetyana Vitaliivna-
dc.date.accessioned2019-11-20T14:33:01Z-
dc.date.available2019-11-20T14:33:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПолторак А. В. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіки» / А. В. Полторак, Т. В. Штайнер. – Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2019. – 71 с.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4951-
dc.description.abstractРобочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (модуль «Креслення») на тему «Розрізи та перерізи» для здобувачів вищої освіти 2 року навчання денної та заочної форми навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) являє собою дидактичний посібник, що має дидактично обґрунтовану мету та завдання, містить сукупність завдань для організації самостійної практичної роботи здобувачів вищої освіти, складених відповідно до діючого навчального плану і програми, що дозволяють самостійно, без надмірних витрат часу виконати практичні завдання, необхідні для успішного засвоєння та вдосконалення навичок з дисципліни. Виконання здобувачами вищої освіти практичних завдань, які представлені в робочому зошиті посприяє формування в них таких компетентностей, як: інтегративна, загальні та спеціальні (фахові). Workbook of the discipline "Engineering and Computer Graphics" (module "Drawings") on the topic "Sections and sections" for higher education students 2 years full-time and part-time education in the specialty 014 Secondary education (Labor education and technology) presents a didactic manual that has a didactically justified purpose and objectives, contains a set of tasks for the organization of independent practical work of higher education students, drawn up in accordance with the existing curriculum and self-sufficient curriculum. Excessive time to complete the practical tasks necessary for the successful acquisition and improvement of skills in the discipline. The fulfillment of the practical tasks presented in the workbook by the applicants for higher education contributes to the formation of competences such as: integrative, general and special (professional) in them.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
dc.subjectробочий зошитuk
dc.subjectінженерна та комп’ютерна графікаuk
dc.subjectрозрізи та перерізиuk
dc.subjectтрудове навчання та технологіїuk
dc.subjectworkbookuk
dc.subjectengineering and computer graphicsuk
dc.subjectcuts and sectionsuk
dc.subjecttraining and technologyuk
dc.titleРобочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіки»uk
dc.title.alternativeWorkbook on Engineering and Computer Graphics courseuk
dc.typeBookuk
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.