Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3934
Title: Здоров’я вчителя як підґрунтя для успішної професійної діяльності
Other Titles: Health of the teacher as the basis the professional activity of ateacher
Authors: Долинський, Борис Тимофійович
Муниця, Олександр
Долинский, Борис Тимофеевич
Dolinsky, Borys Tymofiyovych
Keywords: індивідуальне здоров’я
психічне здоров’я
фізичне здоров’я
моральне здоров’я
соціальне здоров’я
професійне здоров’я
individual health
mental health
physical health
moral health
social health
professional health
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Долинський Б. Т. Здоров’я вчителя як підґрунтя для успішної професійної діяльності / Б. Т. Долинський, О. Муниця // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2018. — № 3. — С. 38-44.
Abstract: У статті проаналізовано різні підходи вчених до трактування терміна «здоров’я», розкрито сутність і структуру феномена; визначено його складники; розглянуто роль індивідуального здоров’я в професійній діяльності вчителя. З огляду на важливість формування свідомого позитивного ставлення до збереження і зміцнення власного і здоров’я учнів, перед закладами вищої освіти постає завдання належної підготовки майбутніх учителів до здійснення такої роботи в майбутній професійній діяльності. The article brings to light different scientists’ approaches to the definition of the notion «health», the essence and the structure of this notion, its constituents have been represented; the role of individual health in professional activity of a teacher has been considered
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3934
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf294.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.