Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1892
Title: English grammar. The grammar manual for the students of pedagogical universities
Other Titles: Англійська граматика. Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів
Английская грамматика. Грамматическое пособие для студентов педагогических вузов
Authors: Mykhailova, Lyudmyla Oleksiivna
Михайлова, Людмила Олексіївна
Михайлова, Людмила Алексеевна
Oskina, Natalia Oleksandrivna
Оськіна, Наталія Олександрівна
Оськина, Наталия Александровна
Keywords: English grammar
English rules and sections
Issue Date: 2012
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Citation: Михайлова Л. О. English grammar. The Grammar Manual for the Students of Pedagogical Universities [Електронний ресурс] / Л. О. Михайлова, Н. О. Оськіна. – 6-те вид., перероб. і допов. – Одеса : [Букаєв В. В.], 2010. – 89 с.
Abstract: The aim of this manual is to help the students of pedagogical universities order their knowledge of English, master the stems of English grammar and use it in their practice. Every section includes shortened English rules and sections. The knowledge of grammar is necessary for professional text understanding, for correct writing and speaking. There are many exercises given to use them in written and in oral speech. Grammar material is given in a simple and available form. Everyday English is used in this manual. The presentation of material allows to learn every theme separately, that’s why the succession of these themes can be changed due to teaching needs. The manual can be used by the students who work themselves but it can be used under the teacher’s guidance at the classes. This manual can also be used by the students obtaining the master’s degree. Курс граматики англійської мови є навчальним посібником, який складається з теоретичного матеріалу, представленого в доступній формі і системи вправ, закріплюючих мовні явища, що вивчаються. Мета виконання представлених в посібнику вправ є в озброєнні студентів граматичними знаннями, а також в розвитку первинних вмінь вживання граматичного матеріалу, що утворює передумови для подальшого формування навичок та розвитку вмінь його вживання в мовленні. Посібник призначений для студентів педагогічних університетів, а, також може використовуватись для навчання магістрантів педагогічних університетів. Стислість і доступність наукового викладення матеріалу буде безперечно сприяти більш швидкому і ефективному оволодінню граматичною будовою англійської мови, а також підвищить загальнофілологічний і культурний рівень студентів. Курс грамматики английского языка является учебным пособием, которое состоит из теоретического материала, представленного в доступной форме и системы упражнений, укрепляющих языковые явления, которые изучаются. Цель выполнения представленных в пособии упражнений является в вооружении студентов грамматическими знаниями, а также в развитии первичных умений употребления грамматического материала, образующего предпосылки для дальнейшего формирования навыков и развития умений его употребление в речи.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1892
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Английская грамматика.pdf801.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.