Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/135
Title: Using podcasts for teaching English (through the example of “English with Oleseya” radio English lessons and podcasts)
Other Titles: Використання подкастів для навчання англійської мови (на прикладі радіо-занять “English with Oleseya” та подкастів)
Authors: Dmytriieva, Olesia
Дмитрієва, Олеся
Keywords: podcast
foreign language teaching
innovative technologies
radio
listening skills
speaking skills
English with Oleseya
подкаст
навчання іноземних мов
інноваційні методи викладання
радіо
навички прослуховування
навички говоріння
English with Oleseya
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Dmytriieva O. Using podcasts for teaching English (through the example of “English with Oleseya” radio English lessons and podcasts) / O. Dmytriieva // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C. 161–166.
Abstract: The article deals with the issue of teaching English by using podcasts. The theoretical resources review has shown that in the context of the rapid spreading of new high-tech applications among the younger generation, the use of podcasts serves as an innovative and effective means of teaching English. Audio and video educational podcasts enhance learners’ comprehension and further discussion, increase students’ motivation to learn, promote teaching effectiveness, reinforce lecture material and provide additional information, and serve as a new interesting activity in the classroom and/or at home. The peculiarities of the authorial Project “English with Oleseya” podcasting (55 episodes), developed as an entertainment show and an English language lesson, have been described. У статті розглянуто особливості викладання англійської мови за допомогою подкастів. Аналіз наукової літератури показав, що в контексті швидкого поширення нових додатків високих технологій серед сучасної молоді використання подкастів у навчанні англійської мови є інноваційним та ефективним педагогічним засобом. Аудіо та відео подкасти (розроблені викладачами або студентами чи з використанням існуючих аутентичних ресурсів) сприяють розумінню учнями матеріалу заняття, а також дискусії; мотивують студентів на подальше вивчення англійської мови; зміцнюють лекційний матеріал і надають додаткову інформацію; є новим видом діяльності у рамках заняття з англійської мови або самостійної роботи студентів. Хоча популярність і ефективність подкастів (iTunes, iPods тощо) як одного з нових мобільних додатків високих технологій, які використовуються у навчальному процесі, вивчалися багатьма іноземними та вітчизняними дослідниками – важливо підкреслити, що розробка та запис подкастів з викладання англійської мови для потенційної цільової аудиторії (специфічної категорії населення) вимагає спеціального підходу і знання особливостей, потреб та інтересів таких студентів. Метою статті було дослідження особливостей подкастінгу як ефективного засобу викладання англійської мови на прикладі англійських занять по радіо та подкастів програми «English with Oleseya». Подкасти цих занять (55 програм) було розроблено, з одного боку, як 3-4 хвилинне заняття з англійської мови, а з іншого – як розважальне шоу. У підготовці подкастів можуть використовуватися такі матеріали: лекції, презентації студентів, інтерв’ю з експертом, пісні, аутентичні матеріали (діалоги, читання вголос, фонетичні вправи, презентації, зроблені носіями мови), уроки з англійської мови. Слід зазначити, що загальними характеристиками подкастів є наявність аудіо чи відео файлів, регулярність поповнення новими файлами (або визначена кількість файлів) у рамках теми, можливість завантаження файлів на персональний комп’ютер, мобільний телефон, тощо. Довжина аудіо/відео файлів, кількість подкастів, різноманітність тем залежить від головної мети подкастінгу, потреб та інтересів студентів. За результатами проведеного експерименту було встановлено ефективність навчання студентів за допомогою подкастів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/135
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олеся Дмитрієва.pdf621.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.